У Овом Чланку:

Већина фирми припрема буџет за сваку активност коју обављају, као и за нормално пословање. На крају временског периода или пројекта, буџет се упоређује са стварним трошковима и приходима и свим разликама између буџета и анализираних стварних трошкова и трошкова. Ова пракса, названа "анализа варијансе", важна је у управном рачуноводству, које се фокусира на производњу информација о будућности, као што су развој буџета и мјерење учинка, како би се менаџерима помогло у формулирању пословних стратегија, планирању пословних активности и процјени пословних резултата.

Жена прегледава рачуне са калкулатором, крупним планом руку

Цлосе уп оф воман усинг смалл цалцулатор.

Креирање буџета

На основу информација из финансијског рачуноводства, менаџмент рачуновође често креирају буџетске планове за различите аспекте пословања предузећа, а менаџери их затим могу користити као водич за доношење информисаних одлука. Док финансијски рачуновође наглашавају усклађеност и вођење евиденције, менаџмент рачуновође предвиђају и планирају будуће пословне развоје и предлажу правце дјеловања. Планирање буџета представља основу према којој се стварни резултати могу мјерити и оцјењивати.

Меасуринг Ресултс

Мерење стварних резултата у односу на буџет има за циљ праћење и евидентирање пословних активности, чији се резултати користе за даљу евалуацију учинка. Поређење стварног насупрот буџету често показује разлику, или "варијанце", које могу бити или повољне или неповољне. На пример, у трошковном буџету, нижи стварни број него што је предвиђено буџетом сматрат ће се повољним, док би у буџету продаје већи стварни број него што је планирано у буџету сматрало се повољним.

Анализинг Варианце

Варијанца се анализира како би се открило шта је узроковало варијације између стварног и буџетског. Планирање буџета и мјерење резултата само је почетак процеса успоређивања стварног и буџетског. Управа користи извештај о буџету како би идентификовала разлоге за сваку варијацију, тако да може препоручити одговарајуће корективне акције. Могући узроци неповољних одступања могу бити нереални буџет или субпаритетни резултати.

Такинг Ацтионс

Анализа одступања боље информише менаџере о текућем пословању. Знајући шта је учињено и шта није, менаџери могу да предузму мере за појачавање или корективне акције. Сврха упоређивања стварног насупрот буџету је додавање вриједности пословању кроз боље планирање, праћење, процјену и контролу. Руководство може прилагодити буџет навише или наниже како би боље одражавало реалност и имплементирало нове мјере смањења трошкова или продаје.


Видео: