У Овом Чланку:

Када једна страна дугује новац другој особи, зајмодавац може тражити од дужника осигурање по основу дуга. У хипотеци, дужник (хипотекарни дужник) преноси право својине на своју некретнину на зајмодавца (хипотекарног обвезника), а хипотекарни повјерилац задржава то право док ималац кредита не отплати дуг у цијелости.

Мортгаге Струцтуре

Права даваоца

Степ

У отприлике половини америчких јурисдикција, закон сматра хипотеку заложним правом (само у интересу осигурања), а хипотекарни дужник задржава право на коришћење имовине док не откаже дуг. Међутим, многе државе сматрају да је хипотека стварни власнички интерес који хипотекарном повериоцу даје сва права над имовином.

Трансфер хипотеке

Степ

Уколико хипотекарни кредитар одлучи да прода имовину, хипотека остаје на земљишту. Међутим, хипотекарни дужник остаје лично одговоран за дуг који је осигуран хипотеком, осим ако нови власник имовине не преузме хипотеку и тиме постане примарно одговоран за дуг.


Видео: