У Овом Чланку:

Постоје три главне методе вредновања комерцијалних некретнина, а свака од њих нуди предности. Ово се састоји од приступа прихода, приступа поређењу продаје и приступа трошковима. Идеалан приступ за Ваш пословни простор зависи од локације и типа некретнине.

Приходни приступ

Приступ прихода, познат и као приступ капитализације дохотка, је најчешћи начин вредновања комерцијалних некретнина. Процес подразумева утврђивање вредности на основу прихода од имовине, а то се постиже коришћењем стопе капитализације (стопа капитализације). Стопа ограничења је од суштинског значаја за однос прихода и тржишне вриједности, а такви приходи и тржишне вриједности познати су анализом сличних својстава у том подручју. Након тога, инвеститор може процијенити тржишну вриједност своје пословне имовине дијелећи свој годишњи приход по висини стопе. Дакле, ако годишњи приход имовине износи 100.000 долара, а стопа лимита је 10 посто, онда би се имовина процјењивала на 1 милијун долара.

Приступ за поређење продаје

Продајни приступ је вјероватно најједноставнији начин процјене комерцијалне имовине. То подразумева проверу комерцијалних објеката у близини. Тада се евидентира продајна цијена ових некретнина. Комерцијална имовина инвеститора тада узима просјек ових продајних цијена и прилагођава их горе или доље на основу квадратуре. Даља прилагођавања се могу извршити како би се узела у обзир надоградња зграде, као што је повећање паркирања.

Приступ трошкова

Трошковни приступ је сложенија метода процјене комерцијалних некретнина. Прво узима процену вредности земљишта, или вредност без зграде. Тада се трошкови изградње тачне реплике зграде додају овој процењеној вредности земљишта. Тада се узима у обзир амортизована вредност, која се може представити као функција старости зграде. Што је новији објекат, то је поузданија процјена.

Избор одговарајућег метода процене

Ако сте нови у инвестирању у комерцијалне некретнине, идеално је да разумете сваку од три главне методе вредновања имовине. На тај начин можете установити да се ваша процјена и процјена процјенитеља разликују. Штавише, свака од три методе има своје предности. Трошковни приступ је повољан за оне чија се имовина налази даље од сличних кретања, па се продајне цијене и стопе капица не могу поредити. Приступ прихода је директан напред ако имате податке о стопама капа, али то није идеално за процјену стамбених зграда, јер се стопа слободних радних мјеста мијења. У таквом случају, најповољнији би био приступ поређењу продаје.


Видео: Calling All Cars: Alibi / Broken Xylophone / Manila Envelopes