У Овом Чланку:

Утврђивање укупне вредности предузећа подразумева више од прегледа стања имовине и прихода. Вредновање капитала узима у обзир неколико финансијских показатеља; оне укључују материјална и нематеријална средства, и потенцијалним инвеститорима, повериоцима или акционарима дају тачну перспективу стварне вриједности компаније у било ком тренутку.

Значај

Вредновање капитала се врши да би се измерила вредност предузећа с обзиром на његова текућа средства и позицију на тржишту. Ове тачке података су драгоцене за акционаре и потенцијалне инвеститоре који желе да сазнају да ли компанија добро послује и шта да очекују са својим дионицама или инвестицијама у блиској будућности. Формуле за процену вредности капитала обухватају модел дисконта дивиденди, модел раста дивиденди и однос цена-зарада.

Фунцтион

Инвеститори који разматрају вишеструке инвестиције или наглашавају инвестициону стратегију могу затражити процјену вриједности капитала компаније, како би донијели одлуку о улагању која је најпоузданија. Методе вредновања засноване на капиталу компаније обично укључују детаљну анализу готовинских рачуна, као и прогнозу или пројекцију будућих дивиденди, будућу зараду (приход) и расподјелу дивиденди.

Карактеристике

Укупни капитал предузећа је збир материјалне имовине и нематеријалних квалитета. Материјална имовина укључује обртни капитал, готовину, залихе и дионички капитал. Нематеријална својства, или нематеријална "имовина", могу укључивати потенцијал бренда, жигове и вредновање залиха. Показатељи учинка укључују однос цена / зарада, принос на дивиденду и добит прије камата, амортизације и амортизације (ЕБИДА). Вредновање такође може узети у обзир вредност предузећа у предузећу (ЕВ); ово се израчунава комбиновањем нето дуга по акцији са ценом по акцији.

Предности

Детаљна анализа материјалне и нематеријалне имовине омогућава потенцијалним инвеститорима, акционарима и финансијским менаџерима компаније да добију критичне податке о пословању компаније. Метод вредновања капитала узима у обзир неколико типова података и може се користити као дио модела предвиђања како би се одредила економска будућност компаније. Вредновање такође даје неке назнаке о нивоу ризика који је укључен у улагање у компанију.

Разматрања

Идентификовање вредности нематеријалне имовине у доларима може бити компликован процес, и обично га предузима финансијски менаџер или финансијски рачуновођа. Ова средства могу значајно варирати због тржишних услова, али играју важну улогу у вредновању капитала. Иако је у процесу вредновања капитала укључено неколико финансијских показатеља и фактора, коначне бројке могу пружити релативно тачну процјену финансијског стања и перспектива прихода компаније.


Видео: Mladen Todorović za samo 2 dana zaradio 3264$ na uloženih 180$