У Овом Чланку:

Доприносни капитал је један део власничког капитала у билансу стања. То је мера износа новца који је првобитно уложен у предузеће путем куповине акција директно од компаније. Он не укључује дионице купљене од других инвеститора на секундарном тржишту.

Задржане зараде

Други део власничког капитала у билансу стања је задржана добит. "Задржана добит" је дефинисана као део прихода које друштво генерише и које не дистрибуира акционарима као дивиденде.

Уплаћени капитал

Доприносни капитал је познат и као "уплаћени капитал".

Израчунавање доприносног капитала

Доприносни капитал је комбинација номиналне вриједности залиха плус сваки додатни износ који плаћају инвеститори изнад номиналне вриједности. Парна вриједност је често постављена врло ниско за обичне дионице.

Иницијална јавна понуда ("ИПО")

Када компанија изда ИПО, новац који се користи за куповину тих почетних акција може бити уложен од стране компаније за раст пословања.

Сецондари Маркет

Након ИПО-а, акцијама се тргује на секундарном тржишту. Када је акција купљена на берзи по флуктуирајућој цени, она се обично купује од другог акционара, а не од саме компаније.


Видео: