У Овом Чланку:

Концептуални оквир у рачуноводству је систем међусобно повезаних циљева финансијског извјештавања, карактеристика рачуноводствених информација, елемената финансијских извјештаја и принципа мјерења и признавања трансакција. Концептуални оквир је неопходан за све стране на које се односи рачуноводство у односу на њихове капацитете, наиме тијела за утврђивање рачуноводствених правила, компаније које припремају финансијске извјештаје и корисници финансијских извјештаја. Концептуални оквир у рачуноводству је грађевни блок који се користи за ефикасно финансијско извјештавање.

Концептуални оквир

Концептуални оквир пружа основне циљеве финансијског извјештавања, основне рачуноводствене концепте рачуноводствених и финансијских извјештаја и начине за мјерење рачуноводствених информација, препознавање финансијских догађаја и њихово извјештавање у рачуноводственом систему. Она олакшава генерисање корисних рачуноводствених информација онима који доносе инвестиционе и кредитне одлуке на начин који им помаже да разумију економске ресурсе компаније, потраживања од њих и промене у њима. Оквир такође подразумијева разумну разину компетенција од стране корисника у разумијевању повезаних рачуноводствених питања.

Стандарди и правила

Концептуални оквир игра важну улогу у постављању и издавању рачуноводствених стандарда и правила, који би требали бити изграђени на утврђеном скупу концепата и циљева. Без употребе заједничког рачуноводственог језика међу свим саставницама, тијела за утврђивање правила могу издавати нове стандарде на случајан начин, што може бити штетно за ширење корисних информација о финанцијском рачуноводству.

Упоредивост и доследност

Концептуални оквир такође обезбеђује упоредивост и конзистентност финансијских извештаја. Користећи исти концептуални оквир, компаније имају користи од повећане ефикасности и боље комуникације у процесу финансијског извјештавања. Оквир такође омогућава компанијама да брзо реше нове практичне рачуноводствене проблеме упућивањем на основне принципе.

Разумевање и поверење

Концептуални оквир у рачуноводству повећава разумијевање и повјерење корисника финанцијских извјештаја у финансијске извјештаје компанија. Знајући да су финансијски извјештаји предузећа припремљени у вези са скупом универзалних рачуноводствених стандарда и правила, инвеститори и кредитори могу доносити одлуке на основу номиналне вриједности примљених финансијских информација. Разумевање оквира, корисници финансијских извјештаја могу боље интерпретирати све промјене у рачуноводственим стандардима и правилима, као и различите праксе које су усвојиле компаније, што заузврат помаже у анализи њихових финанцијских извјештаја.


Видео: