У Овом Чланку:

Акредитив и задужница обично дају исто обећање - обећање средстава. Иако је сваки писани инструмент који се обично користи у финансијским трансакцијама, свака од њих има различиту функцију. У суштини, акредитив обећава нешто што издавалац већ има, док задужница обећава да ће у будућности дати нешто што издавалац можда још нема.

Историја акредитива

Око 14. века, европски банкари су осмислили начин транспорта новца, познатог као акредитив, који би могао бити претходник кредитној картици. Уместо пластичне картице, кредитно писмо је било стварно писмо које је банка написала у име клијента, наводећи износ кредита који је носилац писма имао код финансијске институције. Особа може користити акредитив за куповину јер су средства која су обећана путем акредитива била средства која је ималац писма већ имао одобрење за кориштење.

Данас је кредитно писмо

Док су кредитне картице омогућиле нови начин превоза средстава, оне нису замијениле акредитив. Међународне пословне трансакције које укључују велике суме новца често се ослањају на акредитив као инструмент финансирања. Процес откупа средстава може да варира, али обично захтева документацију или пријем робе или услуга.

Меница

Док акредитив обећава средства која ималац има приступ, задужница је у основи ИОУ. То је лично обећање дужника да отплати кредит. Издавањем задужнице дужник излаже своју имовину зајмодавцу. Мјеница је преносива, тако да зајмодавац који прими новчаницу може је потписати трећем лицу.

Функција задужнице

Хипотека је заложно право на имовини коју држи зајмодавац или хипотекарни повјерилац. Приликом успостављања хипотеке, зајмопримац прво издаје задужницу зајмодавцу који је заложио непокретну имовину као колатерал ако дужник не испуњава обавезе. Задужница је инструмент који се користи за преношење обећања дужника, док је хипотека инструмент којим се извршава обећање.

Рецеивер

Важна разлика између менице и акредитива је начин на који се примењује на примаоца. Прималац сопствене менице обично обезбеђује средства за куповину. Прималац акредитива није странка која даје средства за куповину, већ странка која прима средства.


Видео: The Great Gildersleeve: Leroy's School Play / Tom Sawyer Raft / Fiscal Report Due