У Овом Чланку:

Ако сте направили велику куповину, као што је коришћена моторна кућица, износ пореза на промет који сте платили може бити вредан да наведете одбитке и потражите све порезе на промет током године, а не државне и локалне порезе на доходак. Сачувајте рачун од куповине коришћене куће. Иако не морате да је поднесете са пореском пријавом, морате је имати у случају ревизије.

Степ

Додајте порез на промет на вашу кућу на мотор на било који други порез на промет који сте платили током године. Подржите одбитке са рачунима.

Степ

Поднесите порез на доходак користећи ИРС Образац 1040. Одбитак за порез на промет ваше куће је детаљан одбитак, тако да не можете користити било који други облик.

Степ

Упишите износ плаћеног пореза на промет, укључујући порез на промет ваше куће, у реду 5 у Прилогу А.

Степ

Означите кућицу поред реда 5б да бисте назначили пореској управи да сте као одбитак тврдили порезе на промет, а не државне и локалне порезе.

Степ

Укупне одбитке по ставкама, укључујући и порез на промет кориштених моторних возила, и забиљежите суму на линији 29 прилога А и линије 40 обрасца 1040. Овај укупни износ замјењује стандардни одбитак.


Видео: