У Овом Чланку:

Одузмите вредност инвестиције на почетку одређеног периода од вредности инвестиције на крају одређеног периода. На пример, ако желите да утврдите стопу приноса на инвестиције у узајамном фонду за претходну годину и да је почетком године била вредна 22.000 долара, а на крају године 25.000 долара, одузели бисте 22.000 долара од 25.000 долара да бисте пронашли вас имао профит од 3.000 долара.

Степ

Подијелите добит или губитак са првобитном вриједношћу инвестиције како бисте утврдили стопу поврата изражену као децималу. Овде бисте поделили профит од 3.000 долара по оригиналној вредности од 22.000 долара да бисте добили 0.1364.

Степ

Помножите стопу поврата изражену као децималу са 100 да бисте пронашли стопу поврата изражену као проценат. Завршавајући овај пример, ви бисте помножили 0.1364 са 100 да бисте добили стопу приноса од 13.64%.


Видео: James Geary, metaphorically speaking