У Овом Чланку:

Капитални рачун улаже инвестиције и кредите уи из земље. То је део платног биланса који бележи трансакције земље током периода. Трансакције у платном билансу евидентирају се као кредити. Платни биланс укључује капитални рачун, текући рачун и финансијски рачун. Капитални рачун је физичка имовина укључујући зграде. Текући рачуни укључују услуге, приходе и текуће трансфере. Финансијски рачуни укључују инвестиционе портфеље и међународни проток новца.

Како израчунати капитални рачун: капитални

Капитални рачун је дио платног биланса.

Степ

Додајте нето текуће трансфере са нето приходом у иностранство. Текући трансфери укључују донације, помоћ и грантове. Нето приход у иностранству укључује добит или губитак било каквих инвестиција у иностранству.

Степ

Додајте увоз роба и услуга укупном износу. Услуге укључују туризам и накнаде.

Степ

Одузмите извозне робе и услуге од новог укупног износа. Овај износ би требао бити позитиван број ако је земља у суфициту, али то може бити негативан број, што значи да постоји дефицит.


Видео: Kako izračunati personalnu neto vrednost