У Овом Чланку:

Док је Индекс потрошачких цијена најчешће кориштена мјера инфлације, дефлатор БДП-а пружа свеобухватнију мјеру за промјене цијена у економији. ЦПИ се заснива на тржишној корпи од око 400 роба и услуга које је купио типични потрошач. Дефлатор БДП-а мјери промјене цијена у економији у цјелини, укључујући пословне инвестиције, државну потрошњу и нето извоз (извоз минус увоз).

Бруто домаћи производ

Дефлатор БДП-а је мјерио економску активност у цијелој економији.

Израчунавање инфлације

Бројеве који сачињавају дефлатор БДП-а израђује Завод за статистику рада и израчунавају се квартално. Дефлатор БДП-а дефинисан је као номинални БДП подијељен са реалним БДП-ом помноженим са 100. Номинални БДП је вриједност економске активности мјерена у текућим доларима - доларима периода који се мјери. Реални БДП укључује исту економску активност, али користи цијене из базне године. Дефлатор БДП-а у базној години је 100. Ако цијене расту - и обично су - онда ће дефлатор БДП-а бити већи од 100 у наредним годинама, откривајући колико су цијене порасле у односу на базну годину. Ако се дефлатор БДП-а повећа са 100 на 105 наредне године, онда су цијене порасле за 5 посто. Ако би се наредне године повећала на 108, онда би се цијене повећале за 2,8% у другој години - (108-105) / 105.


Видео: CPI index | Inflation | Finance & Capital Markets | Khan Academy