У Овом Чланку:

Анализа финансијског извештаја је први корак који треба да предузмете када одлучујете да ли је компанија довољна да ризикује да улаже свој новац. Знајући шта треба тражити је кључ; желите да будете у стању да направите разумну процену будућих перспектива компаније. Овај чланак ће вас водити у анализи финансијских извјештаја.

Како анализирати финансијске извјештаје: Степ

Финансијски извештаји

Степ

Погледајте текућа средства компаније. То је све што компанија посједује и које се може претворити у готовину: приход, инвентар (иако је то подложно амортизацији) и новац који се дугује компанији. Ово је добра мера ликвидности компаније.

Степ

Размотрите текуће обавезе компаније. То су ставке које треба платити: рачуни, режије, плате запослених, краткорочни кредити. Имовина дефинитивно треба да превазиђе обавезе; то одређује ликвидност компаније. Коефицијент текуће активе је текућа имовина подијељена на њене текуће обвезе. Што је тај број већи, то је боље.

Степ

Израчунајте дугорочне изгледе компаније преостале изнад воде. Узмите у обзир банковни дуг, да ли се рачуни плаћају на вријеме, и било који социо-економски фактори који могу утицати на индустрију или област у којој се пословање налази. Будите опрезни да компанија нема превише дугова.

Степ

Процијените профитабилност компаније за будућност. Ово се може донекле предвидети гледајући на прошле резултате компаније, али не зависи само од прошлог учинка да бисте донели коначну пресуду. Испитајте производе и услуге компаније и проучите индустрију за трендове.

Степ

Проширите своје инвестиције. Изаберите неколико различитих компанија за истраживање и упоређивање нето профита сваке компаније. Ако су у истој арени, можете покушати да схватите шта једна компанија има, што је чини профитабилнијом од друге.


Видео: Review: Quiz 1