У Овом Чланку:

Продаја некретнина земљишним уговором или уговором о послу може бити одличан начин да се непожељни део имовине претвори у ток плаћања у кратком или дугом временском периоду. Ови уговори такође имају користи од тога да вам допусте да повећате свој капитални добитак у једнако дугом временском периоду, задржавајући већи део свог капитала за вас дуже него са директном опорезивом продајом.

Како продаја уговора по земљишту утиче на порезе?: земљишту

Земљишни уговори могу расподијелити пореске обавезе по основу капиталних добитака.

Разумевање уговора о земљишту

Уговор о земљишту или уговор о дјелу је врста продаје на рате у којој се продавац слаже да прода некретнину купцу у одређеном временском периоду. Током тог периода, купац врши отплатне рате које се састоје од главнице и камате. Веома је слично начину на који хипотека функционише, осим што уместо ангажовања банке да позајмљује новац, продавац служи као зајмодавац, узимајући плаћања и постепено ослобађајући власништво над имовином током времена. Уговори могу бити структурирани на сличан начин као и стамбене одговарајуће хипотеке, гдје се плаћају до нуле, или могу бити постављене са балонима, захтијевајући од купца да изврши велику паушалну исплату у неком тренутку.

Приход од уговора о земљишту

Иако купци обично пишу по један чек када плаћају уговоре о земљишту, продавац заправо добија два различита типа прихода. Први тип је интерес који добијају на основу уговора. Други тип је исплата главнице која је у већини случајева остварени капитални добитак или поврат прихода.

Федерални порески третман уговора о земљишту

За савезне пореске сврхе, вишеструки приходи од уговора о земљишту се третирају различито. Приходи од плаћања камата су редовни приходи, опорезују се по томе да ли су порески обвезници највиша маргинална пореска стопа. Под претпоставком да је имовина продата са профитом, главнице се опорезују као капитални добитак од 15 процената или стопа која је на снази у тренутку плаћања, док се салдо не исплати на основу имовине. У том тренутку, главнице су неопорезоване. У случају да се имовина амортизује, плаћања главнице на амортизовани износ се сматрају поновним освајањем и опорезују по стопи од 25 процената, или некој другој стопи која је на снази.

Порески проблеми уговора о земљишту

Већина људи склапа уговоре о земљишту како би елиминисала плаћање великог пореза на капиталне добитке у тренутку продаје. Међутим, склапањем уговора они и даље на крају плаћају порез на капиталну добит - потребно им је више времена да то ураде. Штавише, ако се повећавају порези на капиталне добитке, износ пореза који се плаћа ће се повећати у будућности. Такође, ако купац изврши плаћање балоном, сви порези који се плаћају на тај балон ће бити плаћени у једном паушалном износу, чиме се негира кључна пореска корист уговора.


Видео: How to Stay Out of Debt: Warren Buffett - Financial Future of American Youth (1999)