У Овом Чланку:

Разумевање пореских импликација рефинансирања готовог новца је једноставна ствар за разумевање шта државни порези. Ми плаћамо порезе на приходе и добитке. Рефинансирање готовог новца може изгледати као приход јер вам, по дефиницији, даје новац. Међутим, то је, из перспективе богатства, у најбољем случају прање. Иако имате више новца у џепу, имате мање новца похрањеног у вашој имовини. Будући да се ово не може сматрати приходом, порез се не плаћа на почетну готовинску уплату. Рефинанси, међутим, могу имати друге пореске импликације.

Да ли плаћате порез на рефинансирање готовине?: долара

Готовина у готовинском рефинансирању није опорезива.

Разлози за вашу исплату за рефинансирање

Ефекат рефинансирања готовине на ваше порезе директно зависи од тога шта ћете радити са новцем. Ако уновчавате свој дом, нови дуг се сматра "дугом за стицање дуга", а камата на вашу хипотеку се одбија од првих 1.000.000 или 500.000 долара од салда хипотеке, у зависности од тога да ли сте пријављени као брачни пар, или са неким другим статусом као што је појединачно или у браку - одвојено. Ако узимате готовину у друге сврхе, као што је смањење дуга, можете одузети камату само на први 100.000 долара дуга "кућног капитала".

Тачке и трошкови

Све тачке укључене у вашу рефинансирање могу се одузети током времена, под условом да буду додељене било за стицање, било као одбитни дуг. Да бисте утврдили свој годишњи одбитак, подијелите укупан износ који сте потрошили на бодове по року кредита (у годинама). На примјер, ако сте платили два бода да бисте добили 30-годишњи кредит од 200.000 долара, ваш укупни трошак би био 4.000 долара. Могли бисте отписати 133 долара годишње, док се кредит не отплати.

Утицај на основу продаје

Имајте на уму да узимање новца из ваше имовине не утиче на његову пореску основу. Ако је брачни пар купио имовину за 100.000 долара, задржао је неколико година и продао је за 1.000.000 долара, они би имали опорезиви капитални добитак од 400.000 долара, након што су искључили 500.000 долара. Чак и да су имали хипотеку од 800.000 долара на имовину у тренутку продаје, а након што су платили зајам и брокерске провизије, добили су само око 130.000 долара, и даље би морали да плате порез на капиталну добит на целих 400.000 долара. Ту се може вратити чињеница да је рефинансирање готовог новца опорезиво.

Размена инвестиционе имовине

Порезно неутрална природа рефинанцирања готовине може бити корисна за инвеститоре који продају своју имовину и купују више имовине путем 1031 одложене размјене. Будући да им те размјене не дозвољавају да узму било какве готовине из трансакција продаје и куповине, повратак након чињенице да се повуче новац је одлична опција. Инвеститори који размишљају о овој стратегији требали би блиско сарађивати са рачуновођом и пореским одвјетником који је добро упућен у размјене 1031 како би осигурао да је њихов временски распоред у складу с прописима ИРС-а, који се мијењају на ову тему.


Видео: Report on ESP / Cops and Robbers / The Legend of Jimmy Blue Eyes