У Овом Чланку:

ЕБИТА и ЕБИТДА су оба тока зараде, док је ЕПС, који представља добит по акцији, још један ниво зараде изражен по принципу по акцији. ЕБИТА је акроним за зараду пре камата, пореза и амортизације, и је акроним за зараду пре камата, пореза, амортизације. ЕПС заснива се на нето зарадама, које се такође могу назвати зарадом након опорезивања. Стога Примарни разлике између три различита тока зараде су:

  • Зарада коришћена у ЕПС-у одражава одбитке за камате, порезе, амортизацију и амортизацију.

  • ЕБИТА је једнака зарадама и каматама, порезима и амортизацији.

  • ЕБИТДА је једнака ЕБИТА плус амортизација.

  • ЕПС је једнак нето добити подељеној са бројем издатих и издатих обичних акција.

Дифферент Усес

Инвеститори и кредитори често приписују већу важност ЕБИТА и ЕБИТДА резултатима него ЕПС. Додавање амортизације и амортизације, обоје нонцасх итемс, резултира мјером зараде која је више сличан бруто новчаном току него нето зарада. Амортизација су трошкови за рачуноводствене сврхе, али не резултирају директним одливима готовине.

ЕБИТДА је посебно фаворизована од стране инвеститора јер одражава резултате без обзира на, мјерено трошковима камата, и издвајањима из фиксног капитала, мјерено амортизацијом. Трошкови амортизације служе и за смањење прихода само на основу рачуноводства. Фокусирање на ЕБИТДА, посебно у индустријама које користе значајне финансирање дуга и јесу капитално интензивни, омогућава инвеститорима да упореде финансијске резултате независно од ових ставки.

Вредновање предузећа

ЕБИТДА и ЕПС су кључне метрике које се користе у. Добро познати коефицијент цена у односу на добит се израчунава дељењем цене акција компаније са њеним ЕПС-ом. Међутим, у већини нефинансијских индустрија, инвеститори користе ЕБИТДА мултиплере за потребе процене. Ово важи и за јавне и за приватне компаније. Приватне компаније се вреднују применом вишекратника који потичу од компанија које се јавно тргују, у односу на метрику предметне компаније, као што су књиговодствена вредност и ЕБИТДА. Други тржишно заснован метод вредновања добија мултипликаторе трансакција од стицања контролних интереса и јавних и приватних компанија, и примењује ове мултипле на исти начин.

Примена односа цена / зарада, израчуната коришћењем ЕПС-а, резултира у а тржишна вредност капитала. Примена ЕБИТА и ЕБИТДА мултиплица резултира у вредност предузећаод којих се мора одузети дуговање на које се плаћа камата како би се добила тржишна вриједност капитала. То је зато што ЕПС одражава ток прихода након дуга који је доступан само акционарима. ЕБИТА и ЕБИТДА одражавају новчане токове који су доступни и акционарима и повериоцима, јер се одбици за трошкове камата не разматрају у оквиру израчуна.


Видео: