У Овом Чланку:

Порези на опоравак могу настати када се земљиште промени из једне врсте употребе у другу. Ово се често дешава када се део земљишта који је претходно коришћен за пољопривредне сврхе промени у стамбену или пословну употребу. Земљиште зонирано за пољопривреду обично има нижу стопу пореза на имовину него земљиште за друге намјене.

Рефлексија парка у згради

Изградња није једини трошак развоја пољопривредног земљишта.

Израчунавање повратних пореза

Порези на поврат пореза израчунавају се утврђивањем разлике између пореза на имовину насталих по претходној стопи и нове стопе кориштења земљишта. У Јужној Каролини, на пример, ово се ради за годину промене у коришћењу земљишта и за претходних пет година. Према томе, порез на поврат пореза би настао за период од шест година. Да ли се примјењују повратни порези и у којој мјери варира од надлежности до надлежности. Свакако провјерите са својом државом да одредите како се израчунавају порези на поврат имовине.


Видео: Beware, fellow plutocrats, the pitchforks are coming | Nick Hanauer