У Овом Чланку:

Када не платите своје порезе на време, Пореска управа и други порески органи наметну камату на неплаћени износ и решавају додатне казне. Иако можете отписати првобитни износ државног и страног пореза на доходак који плаћате, нећете примити никакве пореске одбитке од пореске администрације за накнаде и казне када пријавите ваш федерални поврат.

Зрели човек узима податке са рачунара

Бизнисмен прелази преко пореза

Нема одбитака за пореске казне

У публикацији 17, ИРС вам изричито забрањује да потражујете одбитак пореза на доходак за пореске казне и камате које плаћате. Међутим, ако платите првобитни износ који касни у каснијој години, можете отписати износ који сте платили. На пример, ако плаћате државни порески рачун за 2013. годину, плус камате и казне, током календарске године 2014, можете отписати првобитни износ дуговања када поднесете своје савезне порезе за 2014. годину. Не можете отписати додатне камате и казне које плаћате.


Видео: