У Овом Чланку:

Као и готовина, преносиви инструменти су корисни за плаћање роба и услуга. Међутим, према члану 4А Јединственог трговачког закона, који је донијела федерална влада у циљу усклађивања закона о комерцијалним трансакцијама у свим државама, преносиви инструменти се разликују од готовине. Готовина је ликвиднија од уговарајућих инструмената, јер готовина чини трансакције тренутним. Договорени инструменти су преносиви документи који гарантују готовинске исплате или на захтјев или у будућем времену. Постоје три врсте инструмената по којима се може преговарати: задужница, мјеница и чек. Чланови 3 и 4 УЦЦ-а уређују инструменте који се могу преговарати. Закон објашњава захтеве за преносиве инструменте и њихове правне импликације.

Да ли се инструменти за преговарање разликују од готовине?: разликују

Постоје три врсте инструмената по којима се може преговарати: задужница, мјеница и чек.

Карактеристике преносивих инструмената

Особа која издаје преносиви инструмент је позната као произвођач, исплатилац или издавалац, а особа која прима преносиви инструмент је позната као носилац или прималац. Преговарачки инструменти се слободно могу пренијети од особе до особе. На пример, прималац који прима чек може га пренијети свима и овластити га да га уновчи. Преносиви преносиви инструменти не захтевају формалности као што су пренос, регистрација или такса. Инструменти који се могу преговарати морају бити у писаној форми, укључујући рукопис, куцање или штампање на рачунару. Износ, време плаћања и прималац који се помињу на преносивим инструментима морају бити извесни и специфични. Произвођач мора да потпише уговорни инструмент како би био валидан.

Меница

Задужница је писани документ у коме произвођач обећава да ће платити одређени износ примаоцу на захтев или после одређеног времена. Обећање произвођача да плати мора бити безусловно. Дужници врше менице за новац који дугују примаоцима. На пример, потврда о депозиту, или ЦД, је задужница у којој финансијска институција обећава да ће платити одређени износ примаоцу плаћања у будућности.

Меница

Мјеница укључује три стране: творца, дужника и приматеља. У мјеници, произвођач наређује свом дужнику да плати задужени износ трећем лицу, или примаоцу плаћања, на захтјев или у будућности. Произвођач менице не обећава да ће платити. Штавише, и произвођач и прималац плаћања морају да прихвате меницу да би она постала валидна.

Проверавати

Чек, као и мјеница, укључује три стране: произвођач, банка и прималац. Произвођач чека налаже банци да плати одређени износ примаоцу плаћања. Постоје три врсте провјера: отворена провјера, непреносива провјера и провјера носитеља. Отворена провера омогућава примаоцу да га уновчи на шалтеру банке. Чек који се не може преговарати преноси се на банковни рачун примаоца и није преносив. Чек на доносиоца плаћа се сваком лицу које га преда банковном шалтеру за плаћање.


Видео: When you're making a deal, what's going on in your brain? | Colin Camerer