У Овом Чланку:

Већина предности и недостатака структурирања ваше компаније као друштво са ограниченом одговорношћу у приватном власништву може се приписати статусу компаније као компаније која се добро држи. Друштва са ограниченом одговорношћу структуирана су слично као и командитна друштва. Њихови акционари се називају чланова. Као и партнерства, ЛЛЦ се третира као пролазни ентитети од стране Пореске управе и порези на доходак се не плаћају на корпоративном нивоу. Све друге предности или недостаци одређеног ДОО-а диктирани су начином израде. Такође, у зависности од динамика власничке структуре ДООоно што неки чланови сматрају повољним, други могу сматрати неповољним.

Предности

Приватне компаније нису дужне да обелодањују финансијске извештаје јавности. Ови трошкови су се повећали са усвајањем, што је захтијевало ригорозно управљање ризицима и захтјеве, посебно за јавна предузећа. Према једној студији Комисије за хартије од вредности, просечан трошак за директно приписивање Сарбанес-Оклеи захтевима био је 2,3 милиона долара.

Остали трошкови обелодањивања који утичу на јавна предузећа која приватне компаније избегавају укључују цене акција које су повезане са финансијским објавама. Када компаније којима се тргује на јавном тржишту извештавају кварталне и годишње финансијске резултате, било какви недостаци могу резултирати падом залиха суштински. Такође, приватне компаније су изложене мањим притисцима спољних субјеката у вези са управљањем компаније. Ово одражава још једну предност: приватним компанијама је лакше да задрже корпоративну контролу, јер нико не може да купи њихове акције на отвореном тржишту, што је неопходно да би се добила места на тржишту.

Недостаци

Ризик неликвидности је један од најзначајнијих ризика у вези са власништвом приватних ЛЛЦ интереса. Неликвидност се односи на лакоћу којом дионичар може располагати својим дионицама. Инвеститори вреднују ликвидност јер обезбеђују критичну вредност финансијска флексибилност и способност да минимизира губитке. Ако је све остало једнако, ризик од неликвидности смањује вриједност блиских дионица у просјеку за око 20 до 25 посто.

Приватне компаније су углавном мањи и имају мање приступа тржиштима капитала. Тиме се повећавају трошкови компаније за прикупљање капитала, који се исказују у вишим каматним стопама на кредите банака и вишим трансакционим трошковима у случају да компанија учествује у приватној акцији.

Закључак

Тешко је генерализовати у односу на уочене користи од структурирања компаније као ЛЛЦ предузећа, јер интереси менаџмента нису увек савршено усклађени са интересима других акционара. Ово се посебно односи на веома мале компаније. Ово се назива ризик агенције. Погледајте власничку структуру сваке компаније, Уговор о чланству и укупни финансијски учинак како бисте утврдили стварне предности или недостатке у појединачним случајевима.


Видео: