У Овом Чланку:

1031 је такође познат као "слична" размена и представља методу одобрене од стране Службе за интерне приходе за одлагање пореза на продају инвестиционе имовине. У суштини, размена 1031 преноси приход од продаје инвестиционе имовине на куповину нове инвестиционе имовине. 1031 берзи су често веома корисни за инвеститоре у некретнине. Када се уради правилно, 1031 размене одлажу плаћање пореза и задржавају неопорезоване капиталне добитке или профит који раде за инвеститоре док се крећу од једне инвестиције за некретнине до друге.

1031 Дефиниција размене: 1031

Пореска управа уводи различите рестрикције за размјене 1031.

1031 и У.С.

Термин "размена 1031" произилази из пореских закона, конкретно наслова Кодекса унутрашњих прихода 26,1031. Релевантни ИРЦ који се бави размјенама 1031 наводи да се никаква добит или губитак не признају на размјени имовине све док се она држи за продуктивну употребу. Намјера наслова 26, 1031 је да омогући људима који се баве опипљивом, стварном, корисном имовином да одгоде опорезивање добитака. Наслов 26, 1031 такође изричито искључује нереалну имовину као што су акције, обвезнице и друге хартије од вредности.

1031 Механизам размене

Размена 1031 заправо укључује више од једне трансакције. Код размјене 1031, продаја једне имовине не може се обавити без куповине друге имовине. Два својства укључена у размјену 1031 морају се спојити у једну трансакцију која колективно постаје размјена. Због сложености која је у основи размјене 1031, инвеститори у некретнине требали би користити квалифициране само квалифициране посреднике да им помогну.

1031 квалификованих посредника

Квалификовани посредници, или КИ, су објективне треће стране признате од ИРС-а које су одобрене да се баве сложеном размјеном власништва над имовином. Задржан од стране инвеститора за некретнине који тражи размјену 1031, КИ управља кретањем власништва над напуштеним и стеченим некретнинама између порезног обвезника или инвеститора за некретнине, односно купца и продавца, двију некретнина укључених у размјену. Међутим, будите опрезни када користите КИ, јер таксе које наплаћују понекад могу бити веће од пореских олакшица за размјену 1031.

Ограничења на 1031 берзи

У размјенама 1031, сви капитал мора бити реинвестиран из прве имовине у другу или ће се неинвестирани дио опорезивати. Имовина мора да буде и "као врста", што значи да је то некретнина за продуктивну употребу. 1031 берзе такође захтевају од пореских обвезника да идентификују своју другу имовину у року од 45 дана од дана продаје своје остављене имовине. 1031 порески обвезник такође мора да стекне своју идентификовану другу имовину у року од 180 дана након што се одрекне своје прве имовине или пре него што порез буде плаћен, зависно од тога који је датум први.

Одлагање плаћања пореза

"Одлагање" је кашњење у плаћању пореза, што је крајњи циљ размјене 1031, иако избјегавање плаћања пореза није дозвољено. Осим ако порески обвезник континуирано не учествује у размјени 1031, порез на добитке од сваке имовине ће на крају доћи на наплату. Одлагање плаћања пореза има предности, јер средства која би иначе била у плаћању пореза могу радити за инвеститора. При преузимању добитака од 1031 одређених некретнина продајом коначних идентифицираних некретнина, порески обвезници морају платити и све порезе који се плаћају на све добитке.


Видео: Revolution OS - movie about GNU/Linux history (English subtitle)